“Yılanlı Dağı’nda Maden İstemiyoruz”

Sivas Kangal’a bağlı Kürt Alevilerin yaşadığı köylerde başlatılmak istenen mermer ocağı çalışmalarından dolayı köylerde yaşayan yurttaşlar tedirgin. Metropol kentlerde yaşayan ve emekli olduktan sonra köylerine dönerek ev yapan ve burada yaşayan yurttaşlar “Mermer ocağı çalışmaları başlarsa sularımız kurur, doğamızın dengesi bozulur ve buradan göç etmek zorunda kalırız” diyor.

Sivas Kangal’a bağlı köylerde on yıllardır Bakır tepede  yürütülen demir madeni çalışmaları devam ederken 2014 yılında başlatılan siyanürle altın madeni arama çalışmaları nedeni ile büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Kangal’a bağlı Yılan Dağı bölgesinde başlatılmak istenen mermer ocağı çalışmalarınından dolayı çevrede bulunan Alevilerin yaşadığı köylerdeki yurttaşlar tehdit altında.

Toprağımızı, Doğamızı ve Yaşam Alanlarımız Katletmeyin..

Çevre köy dernekleri, Kangal Dernekler Federasyonu ve Ulaş Dernekler Federasyonu yarın yaşam alanlarına sahip çıkmak ve “Yılanlı Dağı’nda Maden İstemiyoruz” demek için bir basın açıklaması düzenleyecek.