Yerli tütün kullanımı 14 yıl içinde yüzde 42’den yüzde 12’ye geriledi

Twitter’da vergi uzmanı Ozan Bingöl tarafından paylaşılan ve teyit.org’a ihbar olarak gönderilen bir tweet’e göre Türkiye’deki sigara firmalarının yerli tütün kullanım oranı 2003 ve 2017 yılları arasında yüzde 42’den yüzde 12’ye geriledi. Keza yerli üreticiyi koruyan tütün fonu da 2010 yılında kaldırıldı. Tweet, yaklaşık 2 bine yakın retweet, 4 binden fazla da beğeni aldı.

Türkiye’de mukim sigara firmalarının yerli tütün kullanımının 2003’ten 2017’ye kadarki süreçte yüzde 42’den yüzde 12’ye düştüğü ve yerli üreticiyi koruyan tütün fonunun kaldırıldığı iddiaları doğru. TAPDK’nın sağladığı birincil kaynaklar ve çeşitli ikincil kaynaklar da bu iddiaların gerçeği yansıttığını gösteriyor.

TAPDK, 2003-2017 arası sigara üretimine dair istatistikleri sitesinde yayınlıyor

4733 sayılı kanunuyarınca 2002 yılında kurulup 24 Aralık 2017 tarihli ve 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kapatılıp görev ve yetkileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’na devredilene kadar faaliyet gösteren Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurumu (TAPDK), tütün ve alkollü içki piyasasını regüle etmek üzere kurulmuş, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisi idi. Tütün üretimi ve tüketimine dair çeşitli istatistikler, TAPDK’nın sitesinde halen yayınlamakta.

Türkiye’de yerleşik sigara üretim firmalarının yerli tütün kullanım oranı, 2003 yılında yüzde 42,07 iken 2017 yılında bu oran yüzde 12,20’ye gerilemiş durumdaydı. Özellikle 2005 ve sonrasında yerli ve yabancı tütün arasındaki makasın gittikçe açıldığı görülüyor. Tütün Eksperleri Derneği’nin 2016 Raporu’nda da bu duruma dikkat çekilmekte ve Türkiye’nin özellikle 2010 sonrası tütün sektöründe “net ithalatçı” konumuna geçtiği belirtilmekte. Sigara üretiminde yıllara göre yerli ve yabancı tütün kullanımı oranlarındaki değişim aşağıdaki grafik üzerinde incelenebilir.

Teyit.org