“Yerel çeşitler ortak varlıklarımızdır, şirketlere devredilemez!”

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 25 Kasım 2018 Pazar günü, saat 17:00’da Kadıköy  Barış Manço Kültür Merkezi’nde “Yerel Tohum Çalıştayı” düzenleyecek.

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin çağrı metni şöyle:

“Yerel çeşitler ortak varlıklarımızdır, şirketlere devredilemez!”
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 19 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi Ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik” yerel çeşitlerimizin korunmasını sağlamayıp, ticarete ve özel mülkiyete konu etmektedir.
“Yerel çeşitlerin kayıt ve koruma altına alınması Anayasal anlamda da bir zorunluluk ve ödevdir” Kamu adına, yerel çeşitleri kayıt altına alarak koruyan bir düzenleme ve uygulamaya ihtiyaç vardır.
Bu yönetmeliğin uygulamadan kaldırılması, orijinal tohum çeşitlerimizin korunması ve ticaretin acımasız kurallarına terk edilmemesi için mücadele edeceğiz.
Bu amaçla 25 Kasım 2018 tarihinde saat 17:00’de Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde “Yerel Tohum Çalıştayı”nı birlikte yapalım.
Yerel çeşitlerin korunması ve geliştirilmesi bağlamında, sözü olan demokratik kitle örgütlerine ve aktivistlere kürsümüz açıktır.
Sonuç bildirimizin yeni yönetmeliğin temelini oluşturması için mücadelemizi birlikte örelim.
TMMOB
Ziraat Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi
(Bilgi için: Murat KAPIKIRAN 05333438088)