Venezuela ile Dayanışma Komitesi Beşiktaş’ta Basın Açıklaması Yaptı

Fotoğraf: AA / Emin İleri

2 Şubat Cumartesi günü saat 17.00’da Beşiktaş Meydanı’nda Venezuela Dayanışma Komitesi son dönemde Venezuela’da olanlara yönelik basın açıklamasında bulundu. Komite, Venezuela halkına ve Maduro’ya olan desteğini ifade ederken ABD emperyalizme karşı durduğunu da ifade etti.

Basın açıklamasının tam metni şöyle:

“Basına ve kamuoyuna,

ABD emperyalizmi Venezuela’da yeniden bir darbe ile hükümeti devirmek için harekete geçti. 23 Ocak’ta Venezuela’da ulusal meclisin çoğunluğunu elinde bulunduran ABD destekli MUD koalisyonu seçilmiş Başkan Maduro’nun başkanlığını tanımayarak Juan Guaido’yu geçici devlet başkanı ilan ettiğini duyurdu. Ardından da ABD bu sözde “yeni başkanı” tanıdığını Twitter’dan açıkladı ve Maduro yönetimine açıktan tehditler savurdu. Ardından Kanada, İspanya, Almanya, Fransa, İngiltere ile Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Şili, Paraguay gibi kapitalist emperyalist sisteme göbekten bağlı olan Latin Amerika’daki hükümetler Guiado’yu başkan olarak tanıdıklarını açıkladılar.

MUD koalisyonu ve başkan ilan ettiği Guaido, ABD’nin kuklasıdır. Venezuela’da devlet yönetiminin işlevsiz kılınarak ülkenin tekellerce bölüşümünün sağlanması için çalışmaktadırlar.

ABD ve bir bütün olarak emperyalist sistem Bolivarcı Venezuela’nın direncini daha önce de kırmak istedi. Hugo Chavez önderliğinde ülkesinin en önemli kaynağı olan petrolü kamulaştırarak emperyalistlerin elinden kurtaran Venezuela halkı 15 yılı aşkın bir süre boyunca tekelci sistemin dayattığı ekonomik yaptırımlara göğüs gerdi. Emperyalizm sadece bununla yetinmedi, 2002’de Chavez’i ordu darbesiyle devirmeye çalıştı ancak sokağa dökülen Venezuela halkı bu girişimi boşa çıkardı. Maduro Hükümeti’ni devirmek için Kolombiya sınır hattı üzerinden kartelleri kullanarak ülkedeki temel ihtiyaç maddeleri yağmalandı. Venezuela’da hükümeti destekleyen halk sokaklara döküldüğünde çeteler kanlı saldırılara girişti. Emperyalist merkezlerin güdümündeki OPEC ülkeleri vasıtasıyla Venezuela tek ihraç malı olan petrolün varil fiyatı düşürülerek yoksullaştırıldı. Venezuela’nın Latin Amerika’da CELAC ve ALBA gibi uluslararası örgütlerde ekonomik ve siyasi işbirliği kurma girişimleri de yine baltalandı.

Bolivarcı Venezuela saldırılar karşısında boyun eğmedi, dünyanın neresinde olursa olsun emperyalist sömürüye ve işgallere karşı halkların yanında durdu. Filistin’de, Libya’da, Suriye’de işgale en sert şekilde karşı çıktı, bu ülkelerle direniş cephesinde saf tuttu. Küba, Bolivya ve Ekvador ile birlikte Latin Amerika’da ABD hegemonyasına karşı mücadeleyi yükseltti ve önemli başarılar elde etti. Latin Amerika’da ülkeler arasında sağlam ilişkiler kurulmasını ve dayanışmayı teşvik etti.

Kapitalist-Emperyalist sistem, Venezuela’da Chavez önderliğindeki Bolivarcı harekete dönük saldırılarını bütünlüklü olarak sürdürmektedir. Bu saldırılar ancak Venezuela halkının yanında durarak, sosyalizmi savunarak boşa çıkartılabilir. Direnen Venezuela halkı ve devrimcileri bu saldırıyı da boşa çıkaracaktır! Venezuela Dayanışma Komitesi olarak Venezuela halkının yıllardır süren onurlu mücadelesini selamlıyoruz, Bolivarcı Venezuela’nın yoksul Venezuela için attığı adımları selamlıyoruz, anti-emperyalist ve dünya halklarıyla dayanışma içindeki yolunu selamlıyoruz, dünyanın diğer ucunda, emperyalizme karşı savaşan Venezuela halkına selam olsun, mücadeleleri mücadelemizdir!”

Açıklama, Venezuela ile dayanışmanın devam edeceğine yönelik vurgu ile bitirildi.

Basın açıklaması esnasında “Devrim için ileri ya sosyalizm ya ölüm”, “Emperyalizm yenilecek direnen halklar kazanacak”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi” gibi sloganlar atıldı.