Türk Telekom’da işçi kıyımı: 55 işçi işten atıldı

DİSK/İletişim-İş Sendikası, Türk Telekom’un taşeron şirketi Arda-Cemta’nın İzmir’deki santrallerde çalışan 55 işçiyi işten attığını duyurdu

Yeni yıl hediyesi: işsizlik

Türk Telekom A.Ş’nin Ege Bölgesinde faaliyet gösteren taşeron şirketi Arda-Cemta Ortaklığı Yönetimi, İzmir’deki santrallerinden 55 kişiyi işten attı.

DİSK/ İletişim-İş Sendikası işten çıkarmalar üzerine “Türk Telekom ve alt isvereni Arda Cemta’nın asgari ücret ile yaşamaya çalışan işçisine yeni yıl hediyesi de zaten yetmeyen ekmeğini geleceğini elinden almak oldu” dedi.

İletişim-İş Sendikası, gerekçe olarak ihale yenilenmesi, küçülmeye gitme, taşeronun azaltılıp kadrolu personel alınacağı ileri sürülse de işten çıkarılan 55 işçinin sendikal örgütlenme çalışmalarını yürüten öncü işçiler olmasının durumun hiç de öyle olmadığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Sendika açıklamasında, daha önce özelleştirme yoluyla ülkenin en stratejik öneme sahip,en büyük  iletişim ağı olan ve kar getiren kurumunu çürümüş, içi boşaltılmış bir enkaz haline getirenlerin bugün de sürekli değişen taşeron şirketler üzerinden hem kurumun emekçisine hem hizmet verdiği halka ihanet etmekte olduğunu, Türk Telekom gibi ülkenin can damarlarından biri olan kurumu bitirmeye çalışmakta olduklarına dikkat çekti.

“Hakkını arayan işçi sınıfına çirkin bir saldırı”

Sendika, ilk olarak Kasım ayında sendikada örgütlenen ve örgütlenme çalışmalarını yürüten 8 kişinin işten atılması ve bunu izleyen süreçte yine sendikalaşan 55 işçinin çıkarılmasını “Öncelikle hakkını arama iradesini ortaya koyan işçi sınıfına çirkin bir saldırı” diye değerlendirdi.

Türk Telekom A.Ş’nin Ege Bölgesi ihalesini alan Arda-Cemta Ortaklığı’nın İzmir’de 55 işçiyi atmakla kalmayarak bölgede 302 kişiyi daha işten çıkaracağını beyan ettiği söylenen açıklamada işçi kıyımına devam edeceğinin de ortaya koyulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bu demektir ki 300 küsur çalışan işinden ekmeğinden olmakla kalmayacak; toplamda 1100 çalışanı olan Arda-Cemta çıkardığı çalışanların iş yükünü de kalan 700 küsur işçiye yükleyecek aklınca bir taşla iki kuş vuracaktır.”

İletişim-İş Sendikası açıklamasının sonunda İletişim-İş Sendikası ve Arda-Cemta’ya şöyle seslendi:

“İletişim-İş Sendikası olarak üyemiz olan ve olmayan Tüm Arda-Cemta çalışanı işçilerin mücadelesi mücadelemizdir.

İşten atmalar duruncaya, çıkarılan arkadaşlarımız geri alınıncaya kadar, tüm çalışanlar sendikal haklardan yararlanana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz.”

Kaynak: sendika.org