TTB torba yasaya karşı hukuksal mücadele başlatacak

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, torba yasada yer alan emekli maaşlarındaki artış düzenlemesinin bütün hekimleri kapsamasını sağlamak ve fiili hizmet zammının geçmişe dönük uygulanması için hukuksal mücadele başlatacaklarını belirtti.

Sağlık alanında düzenlemeleri de içeren Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sağlık alanında fiili hizmet zammı (yıpranma payı), emekli tabip ve diş hekimlerine maaş zammı, sağlık turizmi gibi maddeleri içeren torba yasa, sağlık çalışanlarının bağlı bulunduğu çeşitli sendika ve meslek odalarının tepkilerine yol açtı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, torba yasada yer alan sağlık alanındaki düzenlemelere dair değerlendirmelerde bulundu.

‘MAAŞ ARTIŞI TÜM HEKİMLERİ KAPSAMIYOR’

Mazopotamya Ajansı’nın haberine göre, Güngör, TTB olarak Torba Yasa’nın Meclis’te görüşüldüğü sırada taleplerinin yer aldığı bir bildiri yayınladıklarını, ancak bu bildirinin görmezden gelindiğini ifade etti.

Torba yasanın sağlık çalışanlarının taleplerini karşılamadığını söyleyen Güngör, özellikle yasanın emekli maaşlarındaki artışı içeren maddesinin sadece kamuda çalışan hekimleri kapsadığını diğer hekim gruplarını kapsamadığını belirtti. Yine ilgili maddenin SSK ve BAĞ-KUR’dan emekli olan sağlık çalışanlarını kapsamadığını ifade eden Güngör, bu durumun hekimler arasında ayrımcılığa yol açtığını kaydetti.

Güngör, şöyle konuştu: “Örneğin; hakim, asker gibi kişilerin emekli olduktan sonra eğitimini aldıkları alanda çalışma hakları varken, hekimlerin ise bu çalışma karşılığında emekli ücretlerinde bir kesilme durumu oluyor. Ne yazık ki hekimler çalışmak istediklerinde bu verilmiş olan zam düşecek. Yani ancak ‘çalışmazsanız bu ücretten yararlanabilirsiniz’ diyen bir uygulama ile karşı karşıyayız. Ve bu muayenesi olan hekimler için bile bu böyle ki muayene hekimleri bugün çok kazanmıyorlar. Yereldeki çok az hasta grubuna hizmet verebiliyorlar. Ama onlarda da bu getirilen yeni miktar kesintiye uğramış olacak.”

‘FİİLİ HİZMET ZAMMI EN AZ 120 GÜN OLMALI’

Yasanın bir diğer maddesi olan fiili hizmet süresi zammının ise, 60 gün olarak belirlenmesinin yetersiz olduğunu işaret eden Güngör, fiili hizmet süresi zammı yılda en az 120 gün görev alınan hizmetin yıpratıcılığına bağlı olarak 150 ve 180 güne çıkarılması gerektiğini belirtti.

Güngör, düzenlemenin sağlık alanındaki çalışma risklerinin görmezden gelinerek yapıldığına işaret ederek, “Türkiye’de Çalışma Bakanlığı, sağlık iş kolunu ‘tehlikeli iş yeri’ olarak sınıflandırdı. Acil, yoğun bakım, ameliyat gibi yerleri de ‘çok tehlikeli’ sınıfında. Bu sınıflamaya bağlı yalnız hekimler değil, bütün sağlık çalışanları olarak kendi iş yerlerimizi gözden geçirdik. Sadece hekimleri değil, bütün sağlık çalışanlarını kapsayan bir fiili hizmet zammı talebi oluşturduk. Ne yazık ki bütün çalışanlar için ayrım gözetmeden 60 gün olarak tanımlandı. Bu duruma sağlıktaki risk durumunu görmediği için buna itiraz ediyoruz” dedi.

‘HAKSIZLIĞIN TAZMİN EDİLMESİ GEREKİYOR’

Güngör, Torba yasadaki emekli maaşlarındaki artış düzenlemesinin bütün hekimleri kapsamasını sağlamak ve fiili hizmet zammının geçmişe dönük uygulanması için hukuksal mücadele başlatacaklarını sözlerine ekledi.