TTB : Sekiz Yaşında Bir Çocuğu Kaybettik… Nedenini Öğrenmek İstiyoruz!

Sekiz yaşında bir çocuğu kaybettik… Nedenini öğrenmek istiyoruz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Bitlis’te hastalanarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevkedilen 8 yaşındaki bir çocuğun, şarbon hastalığı nedeniyle yaşamını kaybettiği iddialarına dair tüm ayrıntılı bilgilerin, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili birimler tarafından hızla kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.

TTB Merkez Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır’daki meslek örgütlerinin kentte deri şarbonu vakalarının arttığına dair iddialarına da dikkat çekilerek, “Şarbon önemli bir halk sağlığı sorunudur, bildirimi ve izolasyonu zorunlu bir hastalıktır. Halkın sağlığını ilgilendiren konularda mevzuatın gerektirdiği işlemlerin yapılıp yapılmadığını; kamuoyunun tam, doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilip bilgilendirilmediğini takip etmeye devam edeceğiz” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle ;

”13.09.2018 tarihinde, Bitlis/Hizan kırsalında hastalanıp Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevkedilen 8 yaşında bir çocuğun sindirim sistemini tutan şarbon hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğine dair bir haber basında yer almıştır. Diyarbakır Sağlık Meslek Örgütleri ölümün şarbon hastalığından kaynaklandığına dair ciddi bulgular saptamış ve konu ile ilgili olarak bir basın açıklaması yapmıştır. Bu açıklamada dikkat çeken iki husus çocukta bağırsak şarbonu olduğunun kan ve dışkı tetkikleri ile kanıtlandığı ve Diyarbakır ilinde de deri şarbonu vakalarının görülmeye başlandığı ancak bildirimlerinin yapılmadığıdır.

Diyarbakır Valiliği aynı gün yaptığı basın duyurusu ile çocuğun hayatını kaybettiğini doğrulamıştır. Açıklamada bu olayın Diyarbakır iliyle ilgisi olmadığı vurgulanmış, ancak çocuğun hastalığının ve ölümünün kesin nedeni ile ilgili bilgi verilmemiştir. Valilik resmi makamlar dışında yapılan “olası spekülatif açıklamalara” itibar edilmemesini istemiştir.

Şarbon ile ilgili kamuoyu duyarlılığının arttığı bu günlerde yaşanan ve şarbondan kaynaklandığı yolunda ciddi iddialar bulunan böylesi bir ölüm olayında kamu idaresine düşen görevin, bildirimi zorunlu olan bu halk sağlığı sorunundan dolayı kaygılarını dile getiren ve yetkilileri harekete geçmeye ve kamuoyunu aydınlatmaya davet eden meslek örgütlerini spekülatif olmakla suçlamak değil, tersine bu ölümün tam nedeninin ne olduğunu açıklamak olduğunu düşünüyoruz. Bu ölüm şarbondan kaynaklanmışsa bunun topluma açıklanması korunma ve tedavi önlemlerinin etkili bir şekilde alınabilmesi bakımından kamu yararının gereğidir. Değilse, endişelerin giderilmesi için öyle olmadığının açıklanması da zorunludur.

Diyarbakır’daki meslek örgütleri ilde deri şarbonu vakalarının çoğaldığını, ama bunların bildirilmediğini ifade etmiştir. Diyarbakır Valiliği buna da bir yanıt vermeli, hastanelerde şarbon vakalarına rastlanıp rastlanmadığını açıklamalı, eğer iddialar doğruysa, bu vakaların uygun usullerle bildirimlerinin yapılmasını sağlamalıdır.

Çocuğun şikayetlerinin hastalandığı için kesilen bir keçinin dalağını yedikten bir süre sonra başladığını, aynı köyde 25 keçinin daha hastalanarak öldüğünü, mezranın karantinaya alındığını ve girişine şarbon olduğunu gösteren bir tabela asıldığını, çocuğun kan kültüründe gram pozitif basil ürediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu bilgiler ölümün nedeninin şarbon basili olduğuna dair oldukça güçlü kanıtlardır.

Bu nedenle başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı, Dicle Üniversitesi yetkililerini, Diyarbakır Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’nü 28.08.2018 tarihinde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ebulehya Tuz’un hastalığı ve ölüm nedeni ile ilgili bilgileri tüm açıklığıyla kamuoyu ile paylaşmaya çağırıyoruz. Şu soruların yanıtlarını en kısa sürede bekliyoruz:

1-Ebulehya Tuz’un kesin ölüm sebebi nedir? Ölüm nedeni olan gram pozitif basil şarbon etkeni olan Bacillus anthracis midir, değil midir?

2-İl Sağlık Müdürlüğü’ne bu ölüm olayı nedeniyle herhangi bir ihbar yapılmış mıdır?

3-Bu konuda herhangi bir inceleme ve araştırma başlatılmış mıdır?

Şarbon önemli bir halk sağlığı sorunudur, bildirimi ve izolasyonu zorunlu bir hastalıktır. Halkın sağlığını ilgilendiren konularda mevzuatın gerektirdiği işlemlerin yapılıp yapılmadığını; kamuoyunun tam, doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirilip bilgilendirilmediğini takip etmeye devam edeceğiz. ”

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi