Tarım arazisine 50 büyük RES

TMSF tarafından el konulan Boydak Holding her geçen gün yatırımlarını büyütüyor. Devasa büyüklükteki RES’lerle Silivri’de enerji üretecekler. Santrallerin kurulacağı arazilerin yarısı orman yarısı da tarım arazisi.

Boydak Holding’in enerji şirketlerinden Betim Enerji’nin İstanbul’un Silivri ilçesinde 100 MW’lık Ömerli Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) kuracağı açıklandı. RES’ler İstanbul ili, Silivri ilçesi, Küçüksinekli Mahallesi, Büyüksinekli Mahallesi, Kurfallı Mahallesi, Fenerköy Mahallesi ve Büyükkılıçlı Mahallesi mevkilerinde toplam 100 MW gücünde 50 adet türbin dikilecek. RES’lerin kurulacağı belirtilen alanın ise yarısı orman arazisi yarısı da tarım arazisi.

Santral projesi daha önce İstanbul’un Şile ve Pendik ilçe sınırları içinde planlanmış ancak ortaya çıkan tepkiler sonucu Silivri’ye taşındı. Boydak Holding’e cemaat soruşturma kapsamında kayyum atanmış ve holding Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yönetiliyor. Boydak Holding’in sahiplerine ise geçtiğimiz ay hapis cezaları verilmişti. Cezaları açıklayan mahkeme heyeti ise Hacı Boydak, Memduh Boydak, Mustafa Boydak, Bekir Boydak ile diğer aile fertleri olan Şükrü, Erol ve İlyas Boydak’a ait şirket hisselerinin müsaderesine (devlete aktarılması) karar vermişti. Bu devirlerden sonra TMSF’nin holdingi, AKP hükümetinin hedefleri doğrultusunda yatırımlara gidiyor olması fonun kime çalıştığı sorusunu ortaya çıkarıyor.

Bir de Çeşmelilere sorun

Çanakkale’den Hatay’a uzanan kıyı şeridinde birbiri ardına yükselen rüzgar türbinleri (RES) ‘temiz enerji’ olarak sunulurken RES’lere karşı halkın çok büyük tepkisi ortaya çıkmış durumda. Çeşme’de birbiri ardına dikilen RES’ler, adeta tarihi kenti işgal etmiş durumda. Çeşme’nin tarihi kalesi ve kalede yer alan caminin silueti de RES türbinlerinin gölgesinde kaldı.

Çeşme’deki RES işgali yalnızca kaleyi görünmez kılmıyor. Aynı zamanda doğal sit alanları da RES işgalinden nasibini almış durumda. Çeşme’yi kuşatan RES’ler farklı ruhsat sahibi olan firmalara ait, ancak böyle olmasının doğada bir karşılığı yok. Bunlar bitişik nizam dikilmiş ve neredeyse iç içe geçmiş olarak artmaya devam ediyor. Silivri’de kurulmak istenen RES’lerin her biri 2 MW güç üretecek ve devasa kanat açıklığına sahip santraller.

Bunların kurulduğu bölgenin orman ve tarım arazisi olması başlı başına bir sorun iken, bu RES’lerin yaratacağı türlü etkiler nedeniyle, bölgede insanın ve birçok canlının yaşaması imkansız hale gelecek.

Yeni Yaşam