Merkez Bankası: Temmuzda resmi rezerv varlıkları 100 milyar dolara ulaştı

Merkez Bankası resmi rezerv varlıklarının bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 100,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 100,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,9 artarak 76,9 milyar ABD doları olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,5 oranında azalarak 22,3 milyar ABD doları olmuştur.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında azalarak 10,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 6,5 milyar ABD doları anapara, 4,2 milyar ABD doları faizlerden oluşmaktadır. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1 milyar ABD doları bir ay, 2,5 milyar ABD doları 2-3 ay ve 7,2 milyar ABD doları 4-12 ay içerisinde ödenecektir.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalarak 57,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.”