Komutan Hugo Chavez ölümünün 6. yılında Ankara’da anıldı

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Venezuela Dayanışma Komitesi, Jose Marti Küba Dostluk Derneği ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi tarafından 5 Mart Salı günü düzenlenen etkinlik ile Hugo Chavez ölümünün 6. Yılında Ankara’da anıldı.

Etkinlik Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi José Gregorio Bracho Reyes’in konuşması ile başladı. Reyes konuşmasında, Venezuela yönelen saldırının Nicolas Maduro’nun şahsına yapılan bir saldırı olmadığını, Latin Amerika’da Hugo Chavez ile birlikte yerleşmeye başlayan ilerici düşünceyi silme planının bir parçası olduğunu söyledi. Hugo Chavez’in Bolivar’dan, Che’den öğrendikleri ile özgürlükçü, bağımsızlaştırıcı bir ideali gerçekleştirme isteğinin ABD’nin çıkarları ile örtüşmediğinden Venezuela’nın bugün saldırıya uğradığını aktardı. Bu saldırının yasal temellerinin Obama tarafından atıldığını, çıkarılan yasalar ile Venezuela’nın tehdit olarak gösterildiğini belirtti. Venezuela’nın uzun süreden bu yana Obama dönemi ile başlayan diplomatik, ekonomik, finansal ve psikolojik bir savaşın içinde olduğunu söyledi. ABD’nin saldırılarının aslında Latin Amerika ve Karayip halkların uyanışının önüne geçmek için yapılan bir saldırı olduğunun da altını çizdi.

ABD’nin tüm saldırılarına rağmen Huga Chavez’in Venezuela halkının yüreğine ektiği devrimci, Bolivarcı ve bağımsızlıkçı doktrini yok edemeyeceğini, Venezuela’nın yükselttiği bayrağı düşürmeyeceğini belirtti. Reyes sözlerini “Devrim devinimler ile, doğruları ve yanlışları ile ilerliyor. Venezuela halkı geri adım atmayacak. Devrim devam ediyor” diyerek bitirdi.

Reyes’in ardından Ahmet Telli söz alarak Venezuela halklarının dostlarının devrimciler olduğunu, devrimcilerin dışında dostluk gösterenlerin ise çıkar bekleyen üst yönetimler olduğunu belirerek Venezuela halklarına selam gönderdi. Ardından “Venezuela Notları” ve “Hugo Chavez” şiirlerini okudu.

Ahmet Telli’nin ardından Venezuela Dayanışma Komitesi adına konuşan Tamer Morkoç ise konuşmasında “Bugün, ABD’nin Venezuela’ya dönük saldırıları dünyada devam eden paylaşım savaşının bir parçasıdır. ABD emperyalist politikaları karşısında muhalif, ilerici hiçbir güç istememektir. Yıllarca Küba halkına uygulanan ambargoyla Küba devriminin boğulmaya çalışılması bu planın bir parçasıdır. Bugün de bu ambargo aynı şekilde Venezuela halkına uygulanarak yoksul emekçi halk lehine kullanılan imkânlar ezilmeye çalışılıyor. Bugün Venezuela’da gelişebilecek daha ileri bir devrim mücadelesi anti-emperyalist damarın güçlü olduğu bütün Latin Amerika’yı etkileyerek bölge devrimine öncülük edebilecek potansiyele sahip gücü barındırıyor. Bugün Yoldaş Chavez köleliğe karşı insanca, onurlu ve bir arada bir yaşam emperyalizme karşı yaşanabilir bir dünya, eşitlik, kardeşlik ve barış demektir.” dedi. Tamer Morkoç konuşmasını “Venezuela Dayanışma Komitesi olarak, emperyalizme boyun eğmeyen ve halkını kapitalizmin çürümüşlüğüne terk etmeyen Komutan Chavez’i mücadeleleriyle yaşatan Venezuela halkına biz Anadolu devrimcileri olarak en içten dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

Komutan Chavez Yaşıyor, Emperyalizme Karşı Mücadele Sürüyor.” Diyerek sonlandırdı.

Son olarak sözü Jose Marti Küba Dostluk Derneği temsilcisi Yiğit Günay konuşmasında, Venezuela halkının Bolivar, Komutan Fidel. Jose Marti ve Komutan Che’den devraldığı mücadeleyi bugün de sürdürdüğünü, ABD’nin emperyalist saldırganlığını bir kez daha geri püskürttüğünü, mücadelesini zaferle taçlandıracağına inandıklarını belirtti. Konuşmasını “Türkiye halkları olarak dayanışmaya devam edeceğiz. Yaşasın Küba, Yaşasın Venezuela, Yaşasın Sosyalizm” diyerek bitirdi.

Etkinlik Venezuela Karanlık Dava isimli belgeselin gösterimi ile son buldu.

Kaynak: Venezuela Dayanışma Komitesi/Ankara