İstinaf mahkemesi Prof. Dr. Füsun Üstel’in cezasını onadı

İstinaf mahkemesi, barış bildirisi imzacısı akademisyenlerin dosyalarında ilk kararını açıkladı. Mahkeme, Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel’e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf mahkemesi) 3’üncü Ceza Dairesi, barış bildirisi imzacısı Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel’in mahkumiyet kararını onadı. Oy çokluğuyla alınan kararla 1 yıl 3 ay hapis cezası alan Üstel’in cezası kesinleşmiş oldu.

Bianet’ten Tansu Pişkin’in haberine göre, üye hakimlerden biri karara muhalefet şerhi düşerek Türk Ceza Kanunu (TCK) 301 yönünden değerlendirme yapılması gerektiğini belirterek dosyanın ilk mahkemesine gönderilmesi gerektiğini savundu.

25 Şubat 2019’da verilen kararda şu ifadeler yer aldı:

“Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler, gerekçe içeriği ve tüm dosya kapsamına göre yapılan incelemede; Mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan sanık müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, CMK’nın 280/1-a maddesi uyarınca İstinaf başvurusunun esastan reddine, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verildi.”

Muhalif üye: Mahkeme, TCK 301 kapsamında değerlendirmeli

Karara muhalefet şerhi düşen hakim ise atılı suçun “terör örgütü propagandası yapmak” değil, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301’inci maddesinde düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama” suçunu oluşturduğunu savunarak, mahkemede yeniden değerlendirme yapılması gerektiğini öne sürdü. Muhalefet şerhi şöyle:

“İddianamede belirtilen suça konu bildiride özetle, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir kısım yerlerde insanlara kasıtlı ve planlı kıyım yaptığı, katliam yaptığı, bölge halklarına karşı katliam ve bilinçli sürgün politikası uyguladığı’ yönünde ve benzeri suçlamaların bulunduğu görülmektedir. İddianame çerçevesinde belirtilen bu içerikteki iddia ve ithamlarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti alenen aşağılanarak, bu suretle düşünce açıklamasının ötesine geçilerek suç oluşturacak şekilde yazılan ve yayınlanan mevcut bildiri içeriğini imzalayan sanığın eyleminin TCK’nın 301/1. maddesinde tanımlanan eylemlerden ‘… Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini … alenen aşağılama’ suçunu oluşturduğundan, öncelikle TCK’nın 301/4. maddesine göre bu suçun soruşturulması Adalet Bakanının iznine tabi olduğu gözetilerek davada durma kararı verilerek soruşturma izni talep edilmesi, bundan sonra sonucuna göre, sanığın eyleminin TCK’nın 44. maddesi kapsamında ayrıca değerlendirilerek bir karar verilmesi için ilk derece mahkemesi hükmünün bozulması gerektiği kanaatiyle, sanık hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan verilen hükme yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine dair çoğunluğun kararına katılmıyorum.”

27 akademisyenin dosyası istinaf mahkemesinde

Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için akademisyenler hakkında savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianame ile Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) “örgüt propagandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı. 32’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Nisan 2018’de, Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel’e 1 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.

2 yılın üstünde kalan mahkumiyet kararlarıyla birlikte bugüne kadar karar çıkan 27 akademisyenin dosyası istinaf mahkemesine taşındı.

Akademisyen davalarından 137’si sonuçlandı. 100 akademisyen 1’er yıl 3’er ay; 14 akademisyen 1’er yıl 10’ar ay 15’er gün; 4 akademisyen 1’er yıl 6’şar ay; 15 akademisyen 2 yıl 3 ay; 2 akademisyen 2 yıl 6 ay; 1 akademisyen 2 yıl 1 ay; 1 akademisyen 3 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak: Gazete Duvar