İstanbul’da Bolivarcı Devrimin önderi Hugo Chavez’i anma etkinliği yapıldı

5 Mart 2013’te ölümsüzlüğe uğurlanan Hugo Chavez için Venezuela Dayanışma Komitesi, Kaldıraç Yayınevi’nde bir anma gerçekleştirildi. Anmaya Yazar Temel Demirer de katıldı. Temel Demirer’in konuşmasının ardından Venezuela’ya yönelik bugünkü saldırıların temelini teşkil eden ülkedeki petrol varlığını odak noktasına alan ve saldırıları geniş boyutla ele alan ‘Karanlık Dava’ isimli belgeselin gösterimi yapıldı.

Anmada sunum yapan Temel Demirer, Chavez’den bugüne Venezuela’nın geçirdiği dönüşümün, “IMF laboratuarı” halinde bir ülke olarak Venezuela’nın nasıl bağımsız ve kendi kaynaklarını halkın hizmetine sunan bir ülke haline geldiğinin altını çizerek, Venezuela’nın bütün Latin Amerika’da anti-emperyalist mücadeleyi büyüttüğünü, kıtanın ABD’nin arka bahçesi olmaktan çıkmaya başladığını belirtti.

ABD’nin küresel hegemonyasını korumak için saldırmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Demirer, herşeyden önce Venezuela halkı ile dayanışma içinde olmanın gerekliliğini vurguladı, Maduro yönetimine yönelik eleştirilerin hiçbir anlamı olmadığını, “ev yanarken” bunların konuşulmasının emperyalist işgale çanak tutmak olacağını belirtti.

Belgesel gösteriminin ardından etkinlik Venezuela ile dayanışmanın önemi vurgulanarak son buldu.

Kaynak: Venezula Dayanışma Komitesi