İşçi ölümleriyle anılan inşaatlarda sendika yok

Resmi verilerle toplam 1 milyon 805 bin 928 kayıtlı işçinin çalıştığı ve işçi ölümleriyle birlikte anılır hale gelen inşaat işkolunda sadece 55 bin 412 işçi bir sendikaya üye olarak görünüyor.

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2018 Temmuz ayı istatistiklerini analiz etti.

Bir önceki dönem ile karşılaştırmalı analizin sonuçları şöyle:

* Daha önce kayıtlı işçi sayısı 13 milyon 844 bin 196 iken, 14 milyon 121 bin 664 oldu. Kayıtlı işçi sayısı 262 bin 642 arttı.

* Kayıtlı işçiler içinde konfederasyonların örgütlülük oranları da şöyle: Türk-İş yüzde 6.68’den yüzde 6.79’a çıktı. DİSK yüzde 1.08’den yüzde 1.14’e yükseldi. Hak-İş yüzde 4.44’ten yüzde 4.64’e çıktı.

* Bir önceki dönem sendikalı işçi sayısı 1 milyon 714 bin 397 iken, bu dönem 1 milyon 802 bin 155 oldu. Sendikalı işçi sayısı 87 bin 758 arttı. Bir önceki dönem örgütlülük oranı yüzde 12.38 iken, bu dönem yüzde 12.76 oldu.

* En örgütsüz işkolu yüzde 3.07 ile inşaat. Bir önceki oran yüzde 3.16’ydı. Bu işkolundaki toplam 1 milyon 805 bin 928 kayıtlı işçiden sadece 55 bin 412’si örgütlü.

* “Konaklama ve eğlence işleri” işkolu en çok büyüyen işkolu oldu. İşçi sayısı 132 bin 697 arttı.

*“Taşımacılık” işkolu ise işçi sayısı 45 bin 94 azalarak en çok küçülen işkolu oldu.

* Sendikalı işçi sayısı artışı 57 bin 570 üye ile “genel işler” işkolunda gerçekleşti.

* Sendikalı işçi sayısının en çok azaldığı işkolu ise, “banka, finans ve sigorta” işkolu oldu. Bu işkolundaki sendikalı işçi sayısı 101 bin 342’den 99 bin 877’ye geriledi.

İŞÇİLERİN SADECE YÜZDE 12.76’SI SENDİKALI

Yayınlanan istatistiğe göre son altı aylık dönemde 4857 sayılı yasa kapsamında kayıtlı çalışan sayısı, bir önceki döneme göre yüzde 2 artarak 14 milyon 121 bin 664 kişiye ulaşmış.

Bakanlık verilerinde; Türk-İş: 958.618… Hak-İş: 654.722… DİSK: 160.568… Bağımsız ve diğer sendikalara üye 28.247 işçi ile birlikte sendikalar üye toplam işçi sayısı 1.802.155 olarak açıklandı.

Bu verilerle Türkiye’de çalışan işçilerin sadece yüzde 12.76’sı sendikalı. Elbette milyonlarca kayıt dışı işçi hesapta yok.

İşçi Gazetesi