İşçi Birliği: İşçi haklarının gündem edilmediği toplantılar ile sorunlar çözülmez!

Sarıyer Belediyesi işçileri yayınladıkları bir bildiri ile taşeron işçilere yönelik ‘sözde’ kadro KHK’sı ile ortaya çıkan haksızlığa, işten çıkarmalara ve giderek artan ekonomik krizin etkilerine dair bir açıklamada bulunarak sorunlarını dile getirdi.

Yapılan toplantıların, işçilerin sorunlarından çok işçilerin alehine olduğunu ve hatta sendikalaşma karşıtı hareketlerle işçilerin azarlandığı ve tehdit edildiği vurgulanarak, “İşçi haklarının gündem edilmediği toplantılar ile sorunlar çözülemez!” şiarıyla tüm bunlara karşı geldiklerini ilan ettiler.

İşçi Birliği Bildirisinin tamamı ise şöyle:

“Taşeron işçilere yönelik sözde kadro KHK’sı ile birçok işçi başka bir biçimde devletin taşeron işçisi oldu. Birçok işçi de işinden oldu. Fakat bugün hala bizlerin sorunları değişmedi. Bugün biz bu sorunlar ile karşı karşıyayız. Özellikle ekonomik krizin etkilerinin daha çok açığa çıktığı bu dönemde biz emekçiler bu etkileri daha fazla hissetmekteyiz.

Bu açıdan biz Sarıyer Belediyesi işçileri olarak birçok sorunumuzu dile getirmek istiyoruz.

Başlangıçta sözde sorunlarımız için yapılan, belediye başkanın da katıldığı toplantılar, sorunların konuşulduğu değil işçilerin azarlandığı, tehdit edildiği toplantılara dönüştü. Bu toplantılarda belki başkaları kast edilerek denmiş olsa da işçilerin sendikaya üye olma isteği konusunda tehditlerin savrulması bu konunun işçilere bırakılmaması hatta sendikalaşmalarına tepki gösterilmesi kabul edilir değildir. Aynı şekilde işçilerin bir süredir müdürler ya da yöneticileri aracılığı ile ilettiği talepleri konuşulmayarak, bunun yerine sorunlarını buralarda çözemeyen ve şikâyette bulunan işçilere kızılması yine dilekçe ile hakkını arayan işçilerin tehdit edilmesi de kabul edilebilir değildir.

Biz işçiler bu sürecin böyle gitmesini istemiyoruz. Buna karşı geliyoruz. Biz bu belediyenin çalışanlarıyız dolayısıyla bütün süreçlerinde söz-yetki ve karar hakkımız olması gerekir. Ayrıca bizler bu belediyenin emekçileriyiz, kölesi değiliz. Belediye başkanları ve yöneticileri de patron değildir.

Bu anlamda daha önce farklı şekillerde ifade edilmiş taleplerimizi derleyip tekrar sunuyoruz.

1. “Kadroya” geçiş sürecinde birçok birimde maaş ve sosyal haklarda düzenlenme yapılmadı. Hatta bazı birimlerde yemek ve yol hakkı bulunmamaktadır. Hala asgari ücret ile çalışan bir sürü arkadaşımız bulunmaktadır. Birçok belediye bu konuda düzenleme yaparken bizim belediyemizde düzenlenmedi. Bu konuda yapılan talepler karşılıksız kaldı. Gerekçeler yeterli gelmedi. Belediye başta sosyal haklar olmak üzere bu konuda gerekeni yapmalıdır.

2. Sendikal hak işçilerin en temel hakkıdır. Bu konuda belediye değil işçiler temsilcilerini belirlemelidir. Bugünden itibaren her alanda sendikanın örgütlenmesinin yolu açılmalıdır.

3. Yine “Kadroya” geçişte kesilen 15 günlük maaşlar işçilere ödenmeli. Banka promosyonlarının tamamı işçilere verilmelidir. Bu konuda şeffaf bütçe ilkesi benimsenmelidir. Promosyonların burs ya da etkinlik için harcanacağı kabul edilemez. İşçilerin çocuklarına işçilerden alınan paralar ile burs verilmez ya da bu konuda işçiler adına onlarsız karar verilmemelidir. Sürekli olarak maaşlardan yapılan kesintilerin sebepleri net olarak ortaya konmalıdır ve açıklaması olmayan tüm kesintiler işçilere iade edilmelidir.

4. “Kadro” süreciyle işten çıkarılan işçi arkadaşlarımız olması ile birlikte birçoğumuza dün yaptığımız işin daha fazlası yaptırılmaktadır. Yani çok iş az maaş politikası uygulanmaktadır. Bu bizler açısından birçok soruna yol açmaktadır. İşçi güvenliği, İşçi sağlığı (fiziksel ve psikolojik) ve daha fazla soruna sebep olmaktadır. Biz daha fazla işçinin istihdam edilmesini istiyoruz. Ayrıca bugün var olan işlerimizin azaltılmasını daha sağlıklı hale getirilmesini istiyoruz. İş sözleşmelerinde iş tanımının net olmasını ve her yerde görevlendirilebilir maddesinin kalkmasını istiyoruz. Bunun ile beraber çalıştığımız birimlerde müdürlerin ve yöneticilerin mobbing uygulamalarına son vermesini istiyoruz. Etkinliklere gelmeyen işçi arkadaşlarımız zorunlu tutulmamalı ve gelmeyince tehdit edilmemelidir.

5. Çalışma saatleri tüm birimler için tekrar organize edilmelidir. Cumartesi günleri çalışma zorunluluğu olan yerler buna göre düzenlenmelidir. Yıllık izinler, resmi tatiller ve sağlık raporlarından kaynaklı kesintiler kaldırılmalıdır.

Biz işçiler olarak bunların ve daha önce toplantılarda söylenen, burada yazmayan taleplerimizin arkasındayız. Belediye olarak bir aile olduğumuzu söylüyorsanız, bu ailenin en büyük parçası olan biz işçilerin talepleri karşılanmalı ve sorunları çözülmelidir.”

Birleşik İşçi Kurultayı Sarıyer Belediyesi İşçi Birliği

İşçi Gazetesi / 03 Eylül 2018