Genel-İş: Çalışan her 100 kişiden 34’ü sosyal güvenceden yoksun!

GENEL GORUNUM

Genel-İş’in hazırlamış  olduğu “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları” raporuna göre çalışan her 100  kişiden 34’ü sosyal güvenceden yoksun.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları” raporunu yayımladı. Rapora göre nüfusun en yoksul kesimini oluşturan yüzde 14,77’lik kesimi sosyal güvenceden yoksun.

Çalışan her 100 Kişiden 34’ü sosyal güvenceden yoksun. Kadınların yüzde 44,5’i, gençlerin de yüzde 45,5’inin hiçbir sosyal güvencesi yoktur.
Türkiye’de sosyal güvenlik sistemine devletin katkısı, OECD ülkelerinin altında. Türkiye’de sosyal güvenlik harcamalarının GSYH oranı yüzde 13,5 iken OECD üye ülke ortalaması yüzde 21’dir.

3 milyondan fazla hane sosyal yardım alıyor. 2013 yılında 3 milyon 96 bin 489 aile sosyal yardımlardan yararlanırken bu sayı 2016 yılında 3 milyon 154 bin 69 aileye çıkmıştır.

Raporda öne çıkan başlıklar şunlar:

Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanında İşçilerin Yükü Artıyor
AB üye ülke ortalamasında devlet katkısının 2002-2015 arası dönemde artış gösterdiği görülmektedir. Türkiye’de ise tersi bir durum söz konusudur. Aynı dönem aralığında devletin katkısı 4,3 puan azalarak 41,9’a, işverenlerin katkısı da 3,8 puanlık azalarak yüzde 26,4’e düşmüştür. Çalışanların katkısı ise 5 puan artarak yüzde 13,4’den yüzde 18,3’e çıkmıştır.
Emeklilere GSYH’dan Ayrılan Pay Diğer Ülkelere Göre Düşük
Sistem içinde emeklilere ayrılan payın fazlalığı görüşünün aksine emekliler için yapılan harcamalarda Türkiye, OECD üye ülke ortalamalarının da altındadır.
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Güvenilir Değil,
Katılan Her 10 Kişiden 6’sı Sistemden Çıktı Zorunlu olarak bireysel emekliliğe dahil edilen her 10 kişiden 6’sı sistemden çıkmıştır.
İşsizlik Sigortasına Başvuran 10 İşsizden Yalnızca 3’ü İşsizlik Sigortasından Faydalanıyor
İşsizlik sigortasına başvuru fazla işsizlik sigortasından faydalanma oranları düşüktür. İşsizlik sigortasından faydalanmak için başvuran her 10 işsizden yalnızca 3’ü işsizlik sigortasından faydalanabilmektedir.