Flormar direnişi 77. gününde: Kadın dayanışması büyüyor

Petrol-İş sendikasında örgütlendikleri için işten atılan Flormar işçilerinin fabrika önünde başlattıkları eylem 77. gününde devam ediyor. Direniş alanı bugün Ankara Kadın Platformunun dayanışmasına sahne oldu.

Sendikaya üye oldukları için patron tarafından işten çıkarılan Flormar işçilerinin, haklarına sahip çıkmak ve işten çıkarmaları protesto etmek için başladıkları eylem 77. gününde devam ediyor. Bugün direniş alanı gün boyunca kadın örgütlerinin dayanışma ziyaretlerine sahne oldu.

Birçok kurum ve sendika tarafından desteklenen Flormar işçileri haklarını yeniden alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor.

Ankar kadın Platformu’ndan dayanışma ziyareti

Flormar işçilerinin direnişi alanına 77. gününde Ankara Kadın Platformu ve CHP Kadın kolları üyeleri tarafından dayanışma ziyaretleri gerçekleştirildi.

Flormar işçilerinin sesini Ankara’ya ve tüm Türkiye’ye ulaştıracağız

Direnişin 77. gününde Ankara’dan dayanışma ziyaretine gelen Ankara Kadın Platformu üyeleri yaptıkları açıklamada “Flormar işçilerinin sesini Ankara’ya ve tüm Türkiye’ye yeniden ulaştırmak için üzerimize düşen ne varsa yapacağımızın sözünü vererek buradan ayrılıyoruz. Ancak dayanışmamız daimdir” dediler.

Ankara Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Basına ve Kamuoyuna,

Aylardır fabrika önünde sendikal hakları için mücadele eden Flormar işçilerine, Ankaralı kadınların en samimi dayanışma duygularıyla geldik.

Gece gündüz, sıcak ayaz, demeden hakkının peşinden giden, umut olan, yüreklere su serpen, neşesiyle, oyun havalarıyla direnişe renk katan, organize kötülüklerin karşısında dimdik duran Flormar işçililerine, selam olsun.

Kaderi ortak, derdi ortak, mücadelesi ortak kadınlara selam olsun. Biz Rize’de dere başından, Mersin’de tarlaya, Yırca’da zeytinliklerden, olağanüstü halin olağanüstü kenti Ankara’ya; sokak akademilerinde, kampüslerde, evde, işte ve tam da burada fabrika önünde, direniş tohumlarını memleketin dört bir yanına saçan kadınlarız.

Kimimiz şiddete/tacize uğradık, kimimiz işten atıldık, kimimizin ev içindeki emeği yok sayıldı, kimimizin eteğine karışıldı, kimimiz kuluçka makinesi olarak görüldük… Ancak bütün bunlar yaşanırken, susmadık, korkmadık, itaat etmedik.

Bizler ki yaşamak için ekmek istedik, ekmek kuyruklarında ilk bizim sesimiz çıktı, Amerika’da grev hakkımız için yakıldık, kadınların özgürlüğü için mücadele ederken cadı denilerek yakıldık,  Şili’de diktatörlüğe karşı mücadele ederken öldürüldük, kelebek olduk, oy hakkımız için hapishanelere atıldık ama dünya tarihini değiştirirken en önde yürüdük.
Tarihimizden aldığımız güç ve bugün İran’da, Arabistan’da, Amerika’da, Arjantin’de, Polonya’da ve dünyanın her yerinde dalga dalga yükselen sesimiz, kadınların mücadelesi, hiç dinmeden devam ediyor. Biz nerdeysek, direniş de, umut da işte orada.

Ankara Kadın Platformu olarak, direnen Flormar işçisin yanında olduğumuzu bir kez de burada dile getirmek için geldik. Haklı mücadelenizde, tüm Flormar işçilerinin sesini Ankara’ya ve tüm Türkiye’ye yeniden ulaştırmak için üzerimize düşen ne varsa yapacağımızın sözünü vererek buradan ayrılıyoruz. Ancak dayanışmamız daimdir.İnanıyoruz ki, Novamed Grevi’nde nasıl ki sendikalar tarafında, sendika içi eril yapılanmaları dönüştürülmesi için ve kadın işçilerin sendikal mücadelede daha etkin rol oynaması için mücadele ettik ve ilerledik, bu mücadele de tarihe bir kazanımla yazılacaktır.
Buradan Flormar’a ve %51 hisse ortağı olan Yves Rocher’ye diyoruz ki, hiçbir fondöten, kadın düşmanlığınızı ve işçi düşmanlığınızı kapatamaz.

İşçilerin yasal hakkı olan sendikalı olma hakkını engelleyemezsiniz. Hakları için iş bırakma eylemi yapan işçileri “yasadışı iş bıraktılar” gibi uydurma gerekçelerle suçlayamazsınız. Bu yaptığınız yasadışıdır. Bu hukuksuzluğu bir an önce sonlandırın ve işçileri işlerine geri alın.
Bir yandan kadınlar üzerinden reklam yaparken diğer yandan kadınların en temel haklarına saldıran Flormar’ı ve Yves Rocher’i boykot ediyoruz. Tüm kadınları da boykot etmeye davet ediyoruz. Flormar direnişini dayanışma ile büyütüyoruz.

Yaşasın Kadın Dayanışması!
Ankara Kadın Platformu

Direnisteyiz.org

Ne olmuştu?

“Flormar’da sendikalaşma çalışmaları, 2018 yılının Ocak ayında başladı ve bu süreç sonunda işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğu Petrol-İş Sendikası’nda örgütlendiler.

Flormar işçisi, Anayasa ve yasalarda belirtilen en temel hakkını kullandı ve Petrol-İş Sendikası’na üye oldu. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çoğunluk tespiti başvurusuna olumlu yanıt geldi ve Bakanlık da işyerinde çoğunluğun sağlandığını teyit etti.

Ancak işçilerin sendikal haklarına hiçbir saygısı olmayan Flormar işvereni, işyerinde sendikalaşma iradesini kırmak ve örgütlenme sürecini yokuşa sürmek için, çoğunluk tespiti kararına itiraz etti.

Flormar işçisi, Mart ayında örgütlenmenin başında işverenin 12 işçiyi farklı gerekçelerle işten çıkarmasına gereken yanıtı sendikalaşmayı hızlandırarak verdi. Bu sırada, Flormar yönetimi, sendikaya üye yüzlerce Flormar işçisinin örgütlenme iradesini kırmak için harekete geçti. İşyerinde baskı ve yıldırma politikalarına başvuran yönetim, işçiyi sendikadan istifaya zorladı.

Baskılarla işçileri sendikadan istifa ettiremeyeceğini anlayan Flormar yönetimi, çareyi işçi çıkarmakta görerek, çalışanların yasal ve Anayasal haklarını kullanmasını engelleyerek suç işlemeye başladı.

Petrol-İş Sendikası Mayıs ayının başından itibaren, işverenin bu tutumunu protesto etmek üzere kitlesel basın açıklamaları dahil birçok eylem gerçekleştirdi. İşveren sendikanın ve işçilerin örgütlenme iradesine sahip çıktığı ve işvereni sağduyuya davet ettiği bu uyarı eylemlerinin ardından toplu işten çıkarmalara başladı.

15 Mayıs Salı günü toplu işten çıkarmalara karşı, işverenin sendika düşmanı tutumunu protesto etmek üzere Flormar fabrikasının önünde direniş başladı. Direnişe fabrikada çalışmaya devam eden sendika üyelerinden de yoğun bir destek sunuluyor.

Flormar işvereni, bu desteği kırmak için direnişin başladığı günden itibaren destek veren işçileri de çıkarmaya başladı.  Tam bir işçi kıyımı yaşanan Flormar’da direniş, her geçen gün kamuoyunda daha fazla ses getiriyor”.