Dev Tekstil, 12 Kasım’da görülecek Greif davasına çağırıyor

3. Havalimanı işçilerinin tutukluluğu sürerken, 12 Kasım’da Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde yakın tarihimizin en büyük işçi direnişlerinden biri olan Greif Direnişi’ne 4 yıl sonra tekrar açılan davanın duruşması görülecek. Greif işçilerine açılan davanın tüm işçi sınıfına gözdağı vermek için açıldığına dikkat çeken Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası, bütün işçi ve emekçileri dayanışmaya ve davayı sahiplenmeye çağırıyor.

2014 yılında, insanca çalışma koşulları, insanca yaşamaya yetecek ücret ve taşeron sisteminin kaldırılması için direnişe geçen Greif işçileri, 60 gün süren bir işgal eylemi gerçekleştirdi. Direnişi sonlandırmak amacıyla fabrikaya polis baskını gerçekleştirildi, fabrika kapısı iş makineleriyle kırılarak içeri girildi ve işçilerden bir kısmı gözaltına alındı. Baskı ve saldırılara rağmen Greif işçileri farklı biçimlerde mücadelelerini sürdürdü ve direniş kazanımla sonuçlandı.

“Greif işgali birlik olan işçilerin ne kadar güçlü olduğunu ve çok şeyi değiştirebileceğini bizlere gösterdi” diyen Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası, bu dava ile yargılanmak istenenin emek ve onur mücadelesi olduğunu belirterek, bütün işçi ve emekçileri 12 Kasım’da GOP Adliyesi önünde işçi sınıfının haklı ve onurlu taleplerini haykırmaya davet ediyor.

Çağrı metninin tamamı:

Greif işgali davasına çağrı…

Gre(if)v işçi sınıfının davasıdır!
YARGILANAMAZ!

2014 yılında, Hadımköy’de kurulu Greif çuval fabrikasında 60 gün süren sarsıcı bir işgal eylemi yaşandı.
Bine yakın işçi insanca çalışma koşulları, insanca yaşamaya yetecek ücret ve taşeron belasından kurtulmak için birlik oldular, mücadele ettiler. Fabrikada oluşturdukları bölüm komiteleriyle taşeron-kadrolu işçi ayrımı yapmadan örgütlendiler, sendikalı oldular. Hadımköy’de başlayan örgütlenme çalışması Greif’in diğer fabrikalarına da taşındı.

60 günün sonunda fabrika yönetimi ve DİSK Tekstil Sendikası’nın başına çöreklenmiş ağalarının işbirliği ile fabrikaya polis baskın gerçekleştirdi. Greif işçilerinin onurlu mücadelesi böylesi alçak bir yöntemle sonlandırılmak istendi. Bütün baskı ve saldırılara rağmen Greif işçileri farklı biçimlerde mücadelelerini sürdürdüler. Direnişin ardından tüm Greif fabrikalarında taşeron sistemi kaldırıldı. Direnişçi işçiler tüm haklarını aldılar.
Greif işçilerinin son yıllarda eşi benzeri görülmemiş mücadelesi birçok işçi eylemine ilham kaynağı oldu. İşçi ve emekçilerin kapitalistlerin yasalarına göre değil işçi sınıfının mücadele yasalarına göre hareket ettiğinde neleri başaracağını gösterdi. Bunu bilen kapitalistler ve AKP hükümeti 4 yılın ardından Greif işgaline tekrar dava açılmasını sağladı.

Bu davanın tüm işçi sınıfına gözdağı vermek için açıldığı açıktır. Çünkü kapitalistlerin ve hizmetindeki hükümetin en büyük korkusu; işçilerin, emekçilerin ve ezilen toplumsal kesimlerin sömürü ve baskı uygulamalarına karşı durması ve mücadele etmesidir. Bu sebeple emeğine sahip çıkan, insanca çalışma koşulları talep eden havalimanı işçilerini tutukluyorlar. Kapitalistlerin istekleri doğrultusunda grevleri keyfi olarak yasaklıyorlar. Hak gasplarına karşı direnen-sesini çıkaran emekçilerin mücadelesini boğmaya çalışıyorlar… Patronların keyfi ve yasadışı uygulamalarına ise ses çıkarmıyorlar.

İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!

Yaşadığımız bütün sorunların çözümü birlik olmamızdan geçiyor. Greif işgali birlik olan işçilerin ne kadar güçlü olduğunu ve çok şeyi değiştirebileceğini bizlere gösterdi. Bunun için kapitalistler, Greif işgalinden hala korkuyorlar.
Çünkü işçilerin yeni Greifler yaratması demek kapitalistlerin sömürü düzenine çomak sokmak demektir, krizin faturasının işçilere ödettirilmesini reddetmektir… Onların korkularını büyütmek için fabrika fabrika mücadeleyi büyütmeli, yeni Greifler yaratmalıyız.

Greif işgaline sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır!

Greif Direnişi’ne 4 yıl sonra açılan dava işçi sınıfının devrimci-ilerici birikimine karşı kapitalistlerin bir saldırısıdır. Bu dava krizin faturasını ödemek istemeyen işçi ve emekçilere karşı açılmış bir davadır. Bu dava ile işçi ve emekçilerin emek ve onur mücadelesi yargılanmak isteniyor.

Emeğimize ve onurumuza sahip çıkmak için, krizin faturasını ödemeyeceğimizi haykırmak için, tutuklu inşaat işçileri ve sendika yöneticilerinin serbest bırakılması için, kapitalist sömürü düzenine karşı işçi sınıfının örgütlü mücadelesini büyütmek için herkesi dayanışmaya ve davayı sahiplenmeye çağırıyoruz.

Greif davasının görüleceği 12 Kasım’da GOP Adliyesi önünde işçi sınıfının haklı ve onurlu taleplerini haykırmaya, bütün işçi ve emekçileri davet ediyoruz.

Tarih: 12 Kasım 2018
Yer: Gazi Osmanpaşa Adliyesi
Saat: 09.30

DEV TEKSTİL – Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası