Belediyelerde yeni dönem: Çok çalıştırıp mesai vermeyecekler

Belediyelerin gelir ve harcamalarının da ‘Tek Hazine Hesabı’na alınması tartışma yarattı.

Belediyelerin gelir ve harcamalarının da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen “Tek Hazine Kurumlar Hesabı” kapsamına alınmasına işçiler karşı çıktı.

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, “Belediyeler bunu işçi haklarını kısıtlamak için bahane olarak kullanırlar. Ödemelerde kısıtlamaya gideceklerdir. Sinyalleri de gelmeye başladı. İşçilerin fazla çalıştırılması, fazla mesailerinin ödenmemesi gibi” dedi. Çalışkan, belediyelerin bu hesap kapsamından çıkarılmasını istedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ve yönetmelik ile “Tek Hazine Kurumlar Hesabı” uygulaması başladı. Bu kapsamda genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları, özel yasayla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar, döner sermayeler, fonlar, kamu iktisadi teşebbüslerinin yanı sıra belediyeler ve il özel idareleri de bu hesap içerisine alındı. Böylece belediyeler ile belediye şirketlerinin gelir ve harcamaları da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yönetimindeki bu hesaptan gerçekleştirilecek.  Belediyelerin mali kaynakları “Tek Hazine Kurumlar Hesabı”nda toplanacak.
Genel-İş Sendikası, belediyelerdeki tüm harcamaların bakanlık onayı ile yapılabileceğine işaret etti. Sendika, “Bu kabul edilebilir değildir; belediyeler üzerinde ağır bir ekonomik ve yönetsel vesayet anlamına gelmektedir” değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet