Bakırköy’de 22 Aralık’ta yapılacak miting’e çağrı: “Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz”

İstanbul’daki emek ve demokrasi güçleri krize karşı mitinge katılım çağrı için basın toplantısı düzenledi.

Aralarında KESK, DİSK, TMMOB, TTB’nin de bulunduğu sendikalar, odalar ve kitle örgütleri,  “Emeğin haklarını omuz omuza savunmak için, faturayı patronlar ve siyasi iktidar ödesin demek için, 22 Aralık Cumartesi, saat 14.00’te Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda buluşalım!” çağrısı yaptı.

Ortak açıklama metnini Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Mesut Mikel okudu. Açıklamada özel sektörün borçlarının halka ödetilmek istendiği, kazanılmış haklara saldırıların ise sürdüğü hatırlatıldı. Kapsamlı bir ekonomik kriz ile karşı karşıya olunduğu vurgulanan açılamada,  “krizin faturasını, bu düzen sayesinde ceplerini dolduran ve krizi yaratan patronlar ödemelidir.” denildi.

Krizin etkilediği herkesi mitingte buluşmaya çağıran kurumlar, acil talepleri ise şöyle sıraladı:

Başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretlerde ekonomik krizin etkileri telafi edilsin, en az gerçek enflasyon oranında zam yapılsın.

Temel hizmetler olan doğal gaz, su, elektrik ve ulaşıma zam yapılmasın, yapılan zamlar derhal geri alınsın.

Şirketlerin krizi fırsata çevirerek işçi çıkarmaları yasaklansın.