Forum sonuç bildirgesi: “Ayvalık Yerel İnisiyatif olarak mahalle meclislerini kuruyoruz”

Ayvalık Demokrasi Platformu tarafından 5 Ocak tarihinde gerçekleştirilen “Nasıl bir yerel yönetim istiyoruz ve bunu nasıl örgütleriz?” başlıklı forumun sonuç bildirgesi basın toplantı ise açıklandı.

Ayvalık Orhan Peker Sanat Galerisi’nde yapılan açıklamada halkın kendi yaşamını ilgilendiren, yaşadığı çevre olarak yerelin bütün sorunlarının çözümlerine gerek tartışma gerekse uygulama süreçlerinde fiilen katılmasının önemi vurgulandı.

Forumda katılımcılar tarafından ele alınan yerel sorunlardan bahsedilen açıklamada, “Temiz ve yaşanabilir bir Ayvalık için çevre, deniz ve hava kirliliğinin önüne geçilmesi” gerektiği vurgulandı.

Altyapının yenilenmesi, kentin tarihi ve kültürel yapısına uygun görünüme kavuşturulması, Ayvalık ve çevresinin ranta açılmayarak doğanın korunması, çocuklar ve gençler için uygun alanlar yaratılması, turizm sezonunun uzatılmasına yönelik planlamalar yapılması gibi sorun ve taleplerin yer aldığı sonuç bildirgesinde belediyecilik ile ilgili ortaklaşılan şu yaklaşımlara da yer verildi;

“Belediyeler kendi çevresini tanımalı. Doğal yaşam alanlarını bilmeli ve koruma konusunda kararlı olmalıdır.

Şeffaf, katılımcı, denetlenebilir, emeğe hak ettiği değeri veren, cinsiyet, kimlik, kültür ayrımları yapmayan eşitlikçi bir belediyecilik anlayışı hayata geçirilmelidir”

Seçimlerde oy kullanmak ile yetinmenin demokratik bir toplum olmaktan uzaklaşmak olduğu vurgulandı. Demokrasinin yerelde tartışmalar yapılması, kararlara ve uygulamalara katılımın mekanizmalarının yaratılması için herkesin görev alması gerektiğinde hemfikir olunduğu açıklandı.

Yaşadığımız yerde sorumluluk alacağız!

Sonuç bildirgesinin “Nasıl örgütleyeceğiz?” başlığı altında, katılımcı belediyecilik için ihtiyaç duyulan iletişim, yöntem ve uygulamaların hayata geçmesi için mekanizmaların kurulmasından geçtiğini belirtilerek, Ayvalık Yerel İnisiyatif’in kurulduğu açıklandı.

Mahalle meclisleri örgütlenmesinin yanı sıra Kent Sözleşmesi hazırlığına başlanacağı duyuruldu.

Ayvalık’ta bulunan yerel demokrasi güçlerine de çağrı yapılarak “yerelin sorunlarına ilişkin tespitlerini ve çözüm önerilerine içerek yaklaşımlarını açıklamaya ve Yerel İnisiyatif’in aktif bir parçası olarak ortaklaşılan taleplerin arkasında durmaya ve İnisiyatife katılmaya davet ediyoruz.” denildi.

Açıklama şu sözlerle son buldu:

Ayvalık Yerel İnisiyatif olarak en geniş kesimlerle kentimizin demokratikleşmesinin öznesi olmak için yola çıkıyoruz.

Emeğimize, fikrimize güvenip sorumluluk alarak, sorunun değil, çözümün parçası olmak için mahalle meclislerimizi kuruyoruz.

Mahalle meclisleri çalışmalarımız ile eş zamanlı olarak kentimizin sorunlarının ve çözüm önerilerinin tespit edileceği, bir KENT SÖZLEŞMESİ oluşturulması için de bir çalışma başlatıyoruz.

Ayvalık’ta yaşayan herkesi kent sözleşmesinin oluşturulmasına katkı sunmaya ve mahalle meclislerinde örgütlenmeye davet ediyoruz.

Emeğimize, fikrimize, birlikteliğimizin gücüne güvenelim! Geleceğimizi birlikte şekillendirelim!

AYVALIK YEREL İNİSİYATİF

iletişim: ayvalikyerelinisiyatif@gmail.com

Sonuç bildirgesinin ardından Ayvalık Yerel İnisiyatif ilk toplantısını gerçekleştirdi.

direnisteyiz25.org